Aanmelden Arbeidstraining, dagbesteding of onderwijsbegeleiding (A,D&O) 12-18 jaar

De begeleiding op de dagbesteding en onderwijsondersteuning voor jeugd loopt via Centrum voor Jeugd en Gezin of via de huisarts. Samen met hen stelt Praktijk Memo een begeleidingsplan of arrangement op met daarin de te behalen doelen. In samenwerking met de betrokken school en/of betrokken hulpverleners bieden wij een maatwerkoplossing aan.

Aanmeldformulier Arbeidstraining, dagbesteding & onderwijsbegeleiding (A,D&O) 12-18 jaar