Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds juli 2013 werkt Praktijk Memo met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat beschreven hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben en het gebruik ervan moeten bevorderen. 

 

Het doel van deze meldcode is om kinderen (en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie) die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling, snel goede hulp te bieden. Dit betekent dat wanneer professionals (van Praktijk Memo) vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben de meldcode starten.