Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de zorg van Praktijk Memo? Neem dan contact op met uw behandelaar of begeleider en leg uw ontevredenheid voor. Komt u er samen niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat/de receptie van de praktijk. U kunt het formulier telefonisch opvragen via nummer 0164 24 34 13. 

 

Eventueel kunt u het klachtenformulier E4. Klachtenformulier v5.0.doc en het D 4 Klachtenreglement 5.0-1.pdf zelf downloaden.