Tarieven en vergoedingen

Behandeling van volwassenen

Volwassenen kunnen bij Praktijk Memo terecht voor behandelingen in het kader van de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ De kosten van uw intake en/of behandeling declareren wij rechtstreeks bij deze verzekeraars. Memo heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Houd wel rekening met het wettelijk verplichte eigen risico.

Op 1 januari 2022 wordt er in de GGZ een ander bekostigingsmodel ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Voor cliënten die behandeling ontvangen binnen de ggz heeft dat gevolgen, onder andere voor het eigen risico.

Welke zorgprestaties zijn er?
Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:
- Consulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener.
- Groepsconsulten. U praat met de zorgverlener in een groep met andere patiënten.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Of reistijd omdat uw zorgverlener bij
u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een
consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een
‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Hoeveel kost mijn behandeling?
Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of
hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal
gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los
onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?
De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel
verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is
gehouden met:
- Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een
verpleegkundige
- Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
- De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
- De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder
dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan
zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de
zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies
voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Wie betaalt mijn behandeling?
Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van
uw zorgverzekering. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U
betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden
vergoed.

Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?
Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw
kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel
is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de
zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in
2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.
De zorgprestaties die in
2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld: in 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heeft u 2 gesprekken
met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van
2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.


Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van
verschillende dingen af:

Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de
basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat
u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.


Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen
risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum
eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger
eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.


Moet ik eigen risico betalen?
Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Behandeling en begeleiding jeugd

De kosten voor jeugdzorg (tot 18 jaar) worden vergoed door de gemeente. Deze kosten hoeft u daarom niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Praktijk Memo heeft hiervoor contracten gesloten met alle gemeenten in de regio's West-Brabant-west, West-Brabant-oost en Zeeland. De gemeenten in deze regio's vergoeden de kosten rechtstreeks aan Memo. Voorwaarde is een rechtmatige verwijzing door huisarts, medisch specialist of door de jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Niet-verzekerde zorg

Sinds 1 januari 2013 valt een aantal stoornissen en problemen zoals aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen niet meer onder de basisverzekering. Indien uw behandeling om deze reden niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan dient u de kosten voor de behandeling volledig zelf te betalen. Wij brengen hiervoor een uurtarief van € 100,- bij u in rekening. Na ieder consult ontvangt u van ons een nota.

Het "no-show-tarief" voor niet nagekomen afspraken

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat waarmee deze cliënt dan ook eerder geholpen is. 

Indien u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt en er sprake is van herhaaldelijk opzet of nalatigheid, dan zal Praktijk Memo de kosten bij u in rekening brengen. Let op: deze nota's zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Individuele begeleiding, A,D&O en Wonen met Zorg

Individuele begeleiding, A,D&O (arbeidstraining, dagbesteding en onderwijsbegeleiding) en Wonen met Zorg vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Indien u in het bezit bent van een indicatie via het Wmo-loket, dan wordt deze zorg door uw gemeente vergoed. U betaalt een kleine eigen bijdrage die wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Valt u onder de gemeentelijke Jeugdzorg? Dan geldt er geen eigen bijdrage.