Adviespanel Praktijk Memo

Het Adviespanel is de cliëntenraad en fungeert als een spreekbuis tussen de cliënten en de directie van Praktijk Memo. Wanneer u ideeën of wensen heeft met betrekking tot Praktijk Memo, kunt u zich wenden tot dit Adviespanel. Suggesties voor het verbeteren van de zorg van Praktijk Memo zijn van harte welkom!

Voor wie?

Het Adviespanel is er voor cliënten van Praktijk Memo, hun familie en naasten.

Door wie?

Het panel bestaat uit cliënten, voormalig cliënten, naaste familieleden en een vrijwilligster.

Werkwijze

Eens per kwartaal komt het Adviespanel samen. Ontvangen suggesties worden in de eerstvolgende vergadering besproken. Zo nodig wordt een extra bijeenkomst georganiseerd. Overleg met de directie vindt twee maal per jaar plaats. De directie draagt ook aandachtspunten aan bij dit adviesorgaan.

Deel uitmaken van het adviespanel

Heeft u interesse om zelf zitting te nemen? Dat kan door te mailen naar onderstaand e-mailadres. Vacatures zijn afhankelijk van het huidige aantal leden en eventuele aftredingen.

Contact

U kunt het Adviespanel bereiken op het volgende e-mailadres: secretariaat@praktijkmemo.nl