Memo voor Volwassenen

Praktijk Memo in Bergen op Zoom biedt volwassenen ambulante behandeling van psychische klachten en stoornissen. Daarnaast kunnen volwassenen bij Memo terecht voor individuele begeleiding (vanuit de Wmo), arbeidstraining, dagbesteding en Wonen met Zorg. 

Onderzoek

Praktijk Memo voert zowel bij jeugd als volwassenen onderzoek uit. Het onderzoek kan zich richten op een grote diversiteit aan onderzoeksvragen. Bij het onderzoek is naast een basispsycholoog altijd een regiebehandelaar betrokken.


Behandeling psychische klachten en stoornissen

U kunt bij Praktijk Memo terecht met diverse psychische klachten en de problemen die u hierdoor ervaart in het dagelijks leven. Denk aan depressie, angst, paniek, dwang, ADHD, autisme, relatieproblemen of problemen met agressiebeheersing. Ook behandelen we burn-outklachten en andere arbeids- of traumagerelateerde klachten. Memo biedt u en uw naaste omgeving begeleiding en behandeling.


We kijken steeds naar de sociale context waarin de problemen ontstaan en bieden diverse vormen van therapie. Daarbij stellen we niet zozeer de problemen, maar juist de mogelijkheden van de hulpvrager centraal. Natuurlijk vormen de wensen van u als klant ons uitgangspunt.

 

We bieden geen verslavingszorg en ook geen klinische opnamemogelijkheden.

Verwijzing volwassenen

Om in aanmerking te komen voor behandeling bij Praktijk Memo heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of de praktijkondersteuner (POH). Wanneer uw klachten ernstig, complex of terugkerend zijn, zal de verwijzing vaak worden gedaan door de huisarts of een medisch specialist. 

Na uw aanmelding en intake stelt uw behandelaar samen met u de behandeldoelen op. Deze leiden tot een individueel behandelplan. In het behandelplan staan uw klachten, uw persoonlijke doel en de vorm van de behandeling beschreven.


Individuele begeleiding

Door persoonlijke problemen en omstandigheden of door een stoornis kan het zijn dat u (tijdelijk) de regie over uw leven bent verloren. Memo biedt hiervoor individuele begeleiding aan volwassenen. De begeleiding richt zich op het motiveren, stimuleren en het zoveel mogelijk herwinnen van uw zelfstandigheid. Dit kan plaatsvinden op een van onze locaties of bij u thuis. Individuele begeleiding is praktische en sociale begeleiding in het dagelijks leven en wordt bekostigd vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).


Arbeidstraining en dagbesteding

Arbeidstraining of (arbeidsmatige) dagbesteding bij Memo zetten we in voor mensen die zijn vastgelopen binnen hun werk, of geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine hebben. Hierdoor stagneert de ontwikkeling naar zelfredzaamheid of participatie. Door deze vorm van individuele begeleiding werken we samen toe naar grotere maatschappelijke participatie en/of terugkeer naar betaald werk.


Wonen met Zorg

Wonen met Zorg is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 26 jaar die hiervoor vanwege een psychiatrische en/of (lichte) verstandelijke beperking een indicatie hebben gekregen (vanuit Jeugdzorg of Wmo). Memo biedt Wonen met Zorg aan in verschillende fasen op weg naar zelfstandigheid.