Beschermd Thuis Memo

 

Beschermd Thuis Memo is een zelfstandigheidstraining die bedoeld is voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. Vanwege een psychiatrische en/of (lichte) verstandelijke beperking heb je hiervoor een indicatie gekregen van de gemeente (Indicatie vanuit Jeugdzorg of indicatie “Licht” / “Midden” vanuit WMO). Wij bieden op verschillende locaties in Bergen op Zoom plaats aan jongeren, die in fasen, middels ambulante woonbegeleiding, naar maximale zelfstandigheid kunnen toewerken. Je hebt een eigen kamer of eigen studio. Als je een kamer hebt, woon je in een huis met 2 of 3 andere jongeren waar je de huiskamer, de keuken, douche en toilet deelt. Of je woont in een studio waar je een eigen keuken hebt, maar wel de douche en toilet deelt. Er is géén 24 uur per dag begeleiding aanwezig, je maakt afspraken met de ambulante begeleiders wanneer ze langs komen. In noodsituaties zijn er wel mogelijkheden om contact te maken.

 

Bij Beschermd Thuis luisteren we naar je vraag en behoefte. We zijn coachend en staan naast jou. We kijken samen naar mogelijkheden en oplossingen. We bereiden je voor op de maatschappij waarin je leert om zelfstandig te functioneren, door samen te onderzoeken wat jij hiervoor nodig hebt. Hierin betrekken we graag je netwerk, zoals je ouder(s), school, familie, vrienden, je behandelaar. Het is erg prettig wanneer we sámen gemotiveerd werken aan jouw proces richting zelfstandigheid.

Alcohol gebruik en Drugs gebruik zijn een no-go, dat leidt tot einde verblijf omdat wij een zero tolerance beleid nastreven op gebruik van middelen. We willen de veiligheid van jullie als bewoners, medewerkers en buren in de straat bewaken.

We bieden bijvoorbeeld begeleiding op de volgende gebieden: het krijgen van een dag- en nachtritme, een gezond eet- en drinkpatroon, persoonlijke verzorging, daginvulling, financiën, zelfbeeld & zelfvertrouwen en het uitbreiden of versterken van je sociale netwerk.

In de ambulante begeleiding kan het zijn dat je wordt geconfronteerd met je beperkingen en problemen. We realiseren ons goed dat dit vaak niet fijn is. Het doel is vooral om je ermee te leren omgaan, het te leren accepteren. Dan kunnen we vervolgens samen onderzoeken welke oplossingen jij ervoor in de plaats ziet.  

 

Fasen van Beschermd Thuis

De ambulante begeleiding vindt fasegericht plaats, dat wil zeggen dat je op afspraak ambulante begeleiding op maat ontvangt. Maak je de stap richting zelfstandig wonen, dan kun je nog steeds ambulante begeleiding ontvangen vanuit Praktijk Memo als je dat wenst.

Als er nog geen plaats is kom je op een wachtlijst als je dat wil. Dan word je vooraf al een paar keer gezien ter voorbereiding op het komen wonen.

Bij de start gaan we in de eerste  fase onderzoeken of de ambulante woonbegeleiding voldoende is. Misschien is er ook behandeling nodig naast de ambulante woonbegeleiding of zijn er aanvullende doelen die aan het licht komen. Met jouw woonbegeleider die een paar keer per week langs komt, op een van tevoren geplande tijd, kijk je hoe het gaat. Je krijgt begeleiding aan de hand van je doelen en er worden afspraken gemaakt over hoe te werken aan die doelen. In deze fase werk je met de ambulante woonbegeleiders samen als het gaat om het schoon en leefbaar houden van de gezamenlijke ruimtes en het verzorgen van jouw maaltijden.

Het kan voorkomen dat deze manier van wonen niet bij je past. Dit bespreken  we voor aanvang van het wonen samen met jou en je netwerk zodat al bij aanvang duidelijk is waar je terug naar toe kan.


Ontwikkelen:

In deze fase wordt gewerkt aan de doelen en de gemaakte afspraken. Hierop reflecteren we aan de hand van vragen als: waar sta jij, wat gaat er goed, wat kan er beter en wat is er nodig?


Richting stabilisatie:

Er is sprake van meer zelfstandigheid op het gebied van daginvulling, zelfzorg, medicatiebeheer, schoon en leefbaar houden van eigen woonruimte. De contacten met de begeleider worden minder frequent.


Uitstroom:

Je kunt al zoveel mogelijk zelfstandig functioneren en hebt nog een steuntje in de rug nodig. In deze fase wordt er gezocht naar een andere woonplek buiten onze locaties.


Nazorg:

In deze fase word je begeleid in de overgang naar een eigen woonomgeving met verantwoordelijkheden. In deze fase kan nog steeds de ambulante woonbegeleiding ingezet worden, om je te ondersteunen in een nieuwe fase van zelfstandigheid; een eigen omgeving met verantwoordelijkheden binnen alle levensgebieden.

Ambulante begeleiding kan desgewenst in samenwerking met het team WMO Ambulant binnen Praktijk Memo opgepakt worden vanuit een indicatie individuele begeleiding.

Om aan het eind van het traject een realistische kans op een woning te hebben, stellen wij als voorwaarde dat de jongeren vanaf het moment dat ze 18 jaar zijn, ingeschreven staan als woningzoekende bij de woningstichting.

 

Eigen bijdrage

Voor Beschermd Thuis vanuit de WMO wordt door de gemeente een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Op de website van jouw gemeente vind je onder het kopje WMO meer informatie daarover.

Daarnaast wordt er, indien je ouder dan 18 jaar bent, een huurcomponent gevraagd. Dit omdat zorg en wonen gescheiden zijn. Als je huur moet gaan betalen dan wordt dat besproken in jouw aanmeldgesprek. Als je geen inkomsten hebt dan kan de WMO consulent  een zogenoemde bouwsteen huur verschaffen die bedoeld is om de huur te betalen.

Bij de sleutelontvangst wordt borg gevraagd (€ 400,=). Die krijg je terug als de kamer weer net zo netjes wordt opgeleverd als bij aanvang was vastgelegd en/of je geen schade hebt gemaakt die verrekend moet worden.

Je bouwt geen huurrechten op omdat zorg bovenliggend is. Dat betekent dus dat als de zorg eindigt ook de huur eindigt. Als je komt wonen krijg je daar verdere informatie over. Ook over de huisregels, het inschrijven bij de gemeente en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering als je 18+ bent, krijg je dan informatie.