Kwaliteit

Kwaliteit en het meten daarvan staan bij Praktijk Memo hoog in het vaandel. Wij vinden het bovendien belangrijk om transparant te zijn over de uitkomsten.

Cliënttevredenheidonderzoek

De cliënttevredenheid bij Memo wordt gemeten door middel van vragenlijsten CQ-index (volwassenen) en Jeugdthermometer GGZ. De scores worden gemeten op een schaal van 0 tot 10 en we streven er uiteraard naar om een 10 te scoren maar tenminste een 8,5. Als dit niet het geval is willen we graag van u horen wat we kunnen verbeteren.

ROM (Routine Outcome Monitoring)

Om het symptoomverloop te meten, vraagt Memo cliënten regelmatig om (digitale) vragenlijsten in te vullen. De uitkomst van deze vragenlijsten bespreekt de behandelaar tijdens de sessie met de cliënt, ter evaluatie van de behandeling. Het meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten.

Keurmerk Basis GGZ

Memo heeft sinds 2016 jaarlijks het keurmerk Basis GGZ.

 

3. Keurmerk Basis Memo B.V..pdf

 

Clienttevredenheid in 2023

We meten uw cliënttevredenheid middels de Consumer Quality-index (CQi). De resultaten hiervan worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Memo stelt het zeer op prijs als u deze vragenlijsten in vult.

De thema’s waarop u bevraagt wordt in de lijsten zijn hoe u de bejegening door behandelaren ervaart en in hoeverre u ervaart dat u samen met de behandelaar keuzes maakt ten aanzien van het behandeltraject. Tevens geeft u aan hoe u de uitvoering van de behandeling heeft ervaren.
De tevredenheid van de afgelopen jaren (2020/2021/2022/2023) is geconsolideerd. Wij streven ernaar om deze in 2024 te verhogen.

U bent als cliënt ons klankbord. We vinden uw tevredenheid en de thema’s die daarmee samenhangen dan ook van groot belang.

 

In 2023 waren de scores ten aanzien van de thema’s als volgt:

Gemiddeld cijfer: 8,16

Bejegening: 4,58 op een schaal van 5

Samen beslissen 3,93 op een schaal van 5

Uitvoering behandeling: 4,17 op een schaal van 5

Informatie behandeling: 4,15 op een schaal van 5

 

Om de score ten aanzien van het ‘samen beslissen en uitvoering behandeling’ te verhogen, heeft Memo zich als doel gesteld om  informatie actiever en duidelijker aan te bieden en te vragen of u zich écht herkent in hetgeen u afspreekt.

Certificeringen

Praktijk Memo is een erkend leerbedrijf. Ook zijn wij in het bezit van het GGZ Kwaliteitsstatuut. Bij Memo kunt u ervan uitgaan dat u behandeld wordt door behandelaren die geregistreerd staan bij de kwaliteitsregisters (BIG/NIP/NvGP /SKJ) en dat zij hun kennis up-to-date houden.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Memo BV en de toepassing daarvan voldoet aan de normen zoals neergelegd in NEN-EN 15224:2017. Het certificaat is afgegeven door Lloyds Register Nederland.