Organisatie

Praktijk Memo in Bergen op Zoom biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan jeugd en volwassenen in de regio's West-Brabant-west en Zeeland. Bij Memo werken verschillende disciplines samen onder het motto 'één gezin, één  plan'. We beschikken over een scala aan interventiemogelijkheden en betrekken het (gezins)systeem daarbij.  Onze focus ligt vooral op mogelijkheden en minder op problemen. Memo is regionaal de specialist voor passende zorgarrangementen in een prettige, warme omgeving met deskundige medewerkers.

Visie

Bij Memo gaan we er van uit dat ieder mens over eigen verantwoordelijkheid, krachten en talenten beschikt die hem in staat stellen eigen keuzes te maken in het leven. Dit is ook het uitgangspunt van de methode 'Krachtgericht werken', waarin het team van Praktijk Memo is geschoold.

Vanuit deze visie staan we optimistisch in de hulp- en dienstverlening en zijn we gericht op een bruikbare, gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met de cliënt. We zoeken naar dat wat er goed gaat in het leven van de cliënt en zijn omgeving, omdat dit volgens ons de bron biedt voor verandering in de toekomst. Door het uitstralen van deze verwachting en het stellen van de juiste vragen, krijgt de cliënt de mogelijkheid zijn eigen doelen stapsgewijs te bereiken en bieden we de cliënt hoop op een goede uitkomst.

Kernwaarden van Memo
deskundig en verantwoord
continuïteit gewaarborgd
doeltreffend en resultaatgericht
passend en op maat
tijdig en toegankelijk

Samenwerking en innovatie

Waar dit de zorg ten goede komt werkt Memo samen met andere aanbieders. Het doel daarvan is dat we snel en gemakkelijk kunnen op- en afschalen en een sluitend zorgaanbod kunnen bieden. Memo maakt onder meer deel uit van de zorgcombinatie Crossroads. Daarnaast werken wij in de Oosterschelderegio samen met GGZ Westelijk Noord Brabant, SDW en de Gezinsmanager onder de naam JOOST (Jeugdzorg Oosterschelderegio). Samenwerking richt zich ook op het opleiden en de deskundigheidsbevordering van onze zorgprofessionals.

Opleidingsbeleid

Om de kwaliteit van onze zorg op een hoog niveau te houden heeft Memo een strategisch opleidingsbeleid en bieden we onze medewerkers een werkomgeving waarin zij zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Zo worden alle medewerkers voortdurend getraind in het uitvoering geven aan de principes van het Krachtgericht werken, nemen zij deel aan intervisie en supervisietrajecten en hebben de medewerkers een eigen ontwikkelingsplan waarvan scholing een onderdeel van uit maakt. Daarnaast leiden we voor diverse beroepsopleidingen medewerkers op zoals de P-opleiding gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en de V-opleiding voor verpleegkundige en agogische beroepen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Memo bestaat uit drie personen. Zij ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvT baseert haar toezicht op de Governancecode Zorg.

Organisatiestructuur

Dit organogram is een weergave van de organisatiestructuur van Memo BV. Vanuit verschillende teams en verdeeld over meerdere locaties bieden wij psychodiagnostisch onderzoek, behandeling, begeleiding, arbeidstraining, dagbesteding, onderwijsbegeleiding en Wonen met Zorg.