Wachttijden

De wachttijd voor een intake voor volwassenen bedraagt gemiddeld twaalf weken, zowel voor de GBGGZ als de SGGZ. Vanwege het productieplafond is de wachttijd voor verzekerden van Achmea nu gemiddeld 24 weken.

Voor verzekerden bij Menzis hebben wij voor 2023 een aanmeldstop.


De wachttijd voor start behandeling is afhankelijk van welke zorgverzekeraar en welke behandeling geboden wordt. Na de intake volgt een intern overleg. Voor sommige behandelingen geldt er een interne wachttijd. 


De wachttijd voor een intake voor jeugd bedraagt gemiddeld vijf weken. Het aanbod van Praktijk Memo valt onder de zogenoemde niet vrij-toegankelijke jeugdzorg. U heeft dus altijd een verwijzing of beschikking nodig van uw huisarts, medisch specialist of de jeugdzorg professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Na intake volgt goedkeuring van het arrangement door de gemeente en kan de behandeling binnen vier weken starten. *

Voor dagbesteding (A,D&O) is er geen wachttijd.

 

*) Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Informatie wachttijden bijgewerkt op: 17-01-2023.