Informatie voor verwijzende huisartsen

 

Huisartsen in de regio's West-Brabant-west en Zeeland kunnen hun patiënten (zowel jeugd als volwassenen) doorverwijzen naar Memo voor behandeling. Een geldige verwijsbrief dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

* op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
* op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
* de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden voor start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
* op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
* de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel/HHM-rapport): vermoeden op DSM benoemde stoornis; ernst van problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.

Heeft u vragen? Bel dan met ons secretariaat: 0164-243413.