Lid Raad van Toezicht

 

Praktijk Memo in Bergen op Zoom biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan jeugd en volwassenen in de regio's West-Brabant-west en Zeeland. Bij Memo werken verschillende disciplines samen onder het motto 'één gezin, één plan'. We beschikken over een scala aan interventiemogelijkheden en betrekken het (gezins)systeem daarbij. Onze focus ligt vooral op mogelijkheden en minder op problemen. Memo is regionaal de specialist voor passende zorgarrangementen in een prettige, warme omgeving met deskundige medewerkers.

Visie

Bij Memo gaan we er van uit dat ieder mens over eigen verantwoordelijkheid, krachten en talenten beschikt die hem in staat stellen eigen keuzes te maken in het leven. Dit is ook het uitgangspunt van de methode 'Krachtgericht werken', waarin het team van Praktijk Memo is geschoold.

Vanuit deze visie staan we optimistisch in de hulp- en dienstverlening en zijn we gericht op een bruikbare, gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met de cliënt. We zoeken naar dat wat er goed gaat in het leven van de cliënt en zijn omgeving, omdat dit volgens ons de bron biedt voor verandering in de toekomst. Door het uitstralen van deze verwachting en het stellen van de juiste vragen, krijgt de cliënt de mogelijkheid zijn eigen doelen stapsgewijs te bereiken en bieden we de cliënt hoop op een goede uitkomst.


Kernwaarden van Memo
deskundig en verantwoord
continuïteit gewaarborgd
doeltreffend en resultaatgericht
passend en op maat
tijdig en toegankelijk

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Memo b.v, het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken. De RvT staat de Directie met advies terzijde, treedt op als sparringpartner en kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Directie indien men dit uit hoofde van hun taak gewenst acht. Tevens houdt de RvT toezicht op het algemeen functioneren van de Directie.

Profielschets

Algemeen
De individuele leden van de RvT beschikken over:
• verbondenheid met de doelstelling, ambitie, strategie en toezichtvisie van Memo b.v. Onafhankelijkheid en kritisch vermogen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Directie. Leden opereren derhalve zonder last of ruggenspraak en betrachten openheid over (neven)functies;
• bestuurlijke, organisatorische en/of managementervaring;
• inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
• een breed netwerk en bereidheid tot het inzetten daarvan;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen;
• vermogen om op de juiste afstand van de Directie zijn/haar specifiek deskundigheid in te zetten voor Memo b.v.
• vermogen om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken;
• voldoende tijd ter beschikking te willen en kunnen stellen voor de vervulling van de directe toezichtstaak. Tevens beschikbaar zijn voor consultaties en overleg, zo nodig ook op korte termijn.

 

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht met de aandachtsgebieden: financiële zaken
(kennis op het gebied van personeelsmanagement en juridische zaken is een pré)

De toezichthouder die wij zoeken:
• beschikt bij voorkeur over brede, aantoonbare kennis en actuele ervaring op organisatorisch en strategisch niveau ten aanzien van (door)ontwikkeling, toekomstgerichtheid en duurzaamheid van een onderneming;
• is in staat om balansen en winst- en verliesrekeningen te analyseren en daar waar nodig vragen over te stellen.
• heeft goed inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn en kan een hoogwaardig klankbord zijn voor de Directie en de collega toezichthouders.
• heeft niet alleen oog voor de risico’s, maar is ook inspirerend in het zien van kansen en mogelijkheden.
• is een eigentijdse toezichthouder gericht op samenwerking met een open, onafhankelijke, doortastende, kritische stijl en een goed evenwicht in betrokkenheid en afstand.


Reactie
Indien u wilt reageren, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met: Peter Steenkist, praktijkhouder (Directie)
Tel.: 0164-243413 / p.steenkist@praktijkmemo.nl