Activiteitenbegeleider AD&O

Arbeidstraining, Dagbesteding en Onderwijsbegeleiding (24 uur/week) (verdeeld over nader overeen te komen dagdelen ma t/m vrij)

 

Arbeidstraining, Dagbesteding en Onderwijsbegeleiding

De Arbeidstraining, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding is beschikbaar voor zowel jeugdigen als (jong)volwassenen in de leeftijd van 12-60 jaar. Zij zijn -vastgelopen binnen onderwijs- en/of werktraject. Zij hebben geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine waardoor de ontwikkeling naar zelfredzaamheid en/of participatie stagneert. Door inzet van deze vorm en individuele begeleiding wordt toegewerkt naar grotere maatschappelijke participatie en/of terugkeer naar betaald werk of onderwijsvormen. Je werkt nauw samen met een klein team, bestaande uit Zorgbegeleider en Praktijkbegeleiders. Je werkt samen aan het versterken en ontwikkelen van competenties en vaardigheden op de verschillende levensgebieden van de cliënt in zijn dagelijks functioneren.

Binnen Memo wordt gewerkt met de methodiek van het Krachtgericht werken vanuit een oplossingsgericht kader en met gebruik van sociale netwerkversterking. Onze locatie is kleinschalig: er is in de ruimten maximaal plaats voor vier tot acht cliënten.

 

Taken van de Activiteitenbegeleider:

· De activiteitenbegeleider gaat het contact aan met de cliënt zowel individueel als in groepsverband.

· De begeleider ondersteunt de cliënt bij diens verschillende activiteiten, zodat de cliënt weer zo veel mogelijk de eigen regie over zijn leven kan voeren. De ondersteuning kan praktisch of psychosociaal van aard zijn en is oplossingsgericht.

· De begeleider bereidt de activiteiten voor en houdt hierbij rekening met de groepsdynamica.

· De begeleider observeert en bewaakt de hulpverlening en rapporteert het proces.

· De begeleider evalueert werkervaringen en het zorgproces samen met de cliënt en senior begeleider.

 

Opleidingseisen, kennis en registraties

· Een afgeronde MBO- opleiding en/of:

· Ervaring en affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking is een pre.

· Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden; of bereid zijn om aan deze aanvraag mee te werken.

· Certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV), niet ouder dan een jaar, of bereid om deze te behalen.

· Je bent in bezit van Rijbewijs B

 

Profiel:

· Je herkent je in de missie en visie van Praktijk Memo

· Je bent contactueel en communicatief vaardig

· Je bent flexibel in je werkzaamheden.

· Je werkt oplossingsgericht of bent bereid deze methode te leren en te hanteren

· Gezien de complexiteit wat betreft doelgroep en taken verwachten wij iemand die zich herkent als; stressbestendig, flexibel, zelfstandig, creatief en probleemoplossend.

 

Je functiewaardering wordt bepaald door de CAO GGZ FWG 40

Pensioen: PFZW

 

Voor meer informatie over de functie en het profiel, gelieve contact op te nemen met: Sanne Takens (s.takens@praktijkmemo.nl) Renee Leijten (r.leijten@praktijkmemo.nl) of via: 0164-858430

 

Direct reageren kan door een CV en motivatiebrief te sturen naar: personeelszaken@praktijkmemo.nl.