Behandelmethode Theraplay® beschikbaar bij Praktijk Memo

Theraplay® is een unieke en effectieve behandelmethode die zich richt op het bevorderen van hechting en interactie tussen ouder en kind. Om meer bekendheid te geven aan - en inzicht te creëren in deze behandelmethode, spraken we met Ilse Devillers–Duut van Goor, orthopedagoog en GZ-psycholoog i.o. bij behandelteam Jeugd van Praktijk Memo.

 

Wat is Theraplay® precies en voor wie is het bedoeld?

“Binnen de eerste 1000 dagen van het leven van een kind, gerekend vanaf 10 maanden voor de geboorte tot ongeveer 2 jaar oud, wordt een fundament gelegd, die in grote mate de ontwikkeling op latere leeftijd bepaalt. Soms is dit fundament minder stevig dan we zouden willen, bijvoorbeeld doordat er veel onrust is geweest in het gezin, het kind zich anders ontwikkelt of ouders eigen problemen hebben die veel van hen vragen. Met Theraplay® proberen wij dan dit fundament te verstevigen samen met ouder(s) en kind. Het is een hechtingsbevorderende speltherapie met als doel de interactie tussen ouder en kind te verbeteren en gedragsproblemen van het kind te laten afnemen. Omdat hechting de basis is van alles, kan Theraplay® een meerwaarde bieden bij een breed scala aan klachten en classificaties (o.a. trauma, ADHD, ASS en emotieregulatieproblemen).”

 

Hoe zien de sessies van Theraplay® eruit?

"Theraplay® sessies zijn heel interactief en speels," vertelt Ilse. "We maken veel gebruik van aanraking en lichamelijke verzorging. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes zoals bellenblazen en hansje pansje kevertje, en eenvoudige interactieve spelletjes die passen bij jonge kinderen. We gebruiken ook wel speelgoed of andere materialen zoals veertjes en wattenbolletjes, maar dit gebeurt altijd ten dienste van de interactie en helpt om alle zintuigen te betrekken. De spelsessies met ouder en kind worden gefilmd en afgewisseld met bespreeksessies, waarin de beelden van de spelsessies samen met de ouder(s) worden teruggekeken.”

 

Wie heeft de leiding in een Theraplay® sessie?

"Bij Theraplay® heeft de volwassene altijd de leidende rol," legt Ilse uit. "Dat begint met de behandelaar en gaat geleidelijk over naar de ouder. Dit helpt het kind om veiligheid te ervaren en leert ouders hoe zij hun rol als veilige basis voor hun kind kunnen versterken. In de praktijk zien we vaak dat kinderen onbewust de rol van de volwassene overnemen. Theraplay® helpt om dit om te keren, zodat ouders weer de leiding kunnen nemen in de interactie en kinderen weer even kind mogen zijn."

 

Waarop is Theraplay® gebaseerd?

Ilse legt uit dat Theraplay® werkt vanuit vier belangrijke dimensies, waarbij afhankelijk van de interactie tussen ouder en kind vaak één of twee dimensies de meeste nadruk krijgen in de spelsessies:

  1. Structuur: We bieden duidelijkheid en regulering, waardoor het kind leert te vertrouwen op de ouder als veilige basis.
  2. Betrokkenheid: Samen plezier maken en genieten van elkaars gezelschap, waarbij volledige aandacht voor het kind centraal staat.
  3. Verzorging: Lichamelijke verzorging en aanraking helpen het kind te begrijpen dat het de moeite waard is om verzorgd en getroost te worden.
  4. Uitdaging: We stimuleren het kind om zelfvertrouwen op te bouwen en nieuwe dingen te proberen binnen veilige grenzen en realistische verwachtingen van zichzelf.

 

"Deze dimensies komen in elke sessie terug en helpen het kind om rust en vertrouwen te vinden in de interactie met de ouder," voegt Ilse toe.

 

Waarom zijn de eerste 1000 dagen van een leven zo belangrijk?

"Er is veel aandacht voor de eerste 1000 dagen van een kind’s leven, omdat deze periode cruciaal is voor de hechting," zegt Ilse. "In interactie met zijn omgeving ontwikkelt het kind ideeën over zichzelf en de ander, maar ook over de wereld in het algemeen. Bij de kinderen die bij ons worden aangemeld zijn dit vaak ideeën als “Ik moet overal controle op houden”, “De ander is niet te vertrouwen” of “De wereld is een gevaarlijke plek”. Dit interne werkmodel is de basis voor alle toekomstige ervaringen van het kind, dus als hier een kink in de kabel komt kan dit veel invloed hebben. Theraplay® richt zich op dit interne werkmodel en probeert deze gedachten uit te dagen door positieve herstel-ervaringen te brengen. Door vroeg te werken aan hechting en veilige interactie, kunnen we bijdragen aan een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van het kind. Hoewel de eerste 1000 dagen belangrijk zijn, is Theraplay® niet uitsluitend bedoeld voor kinderen tot 2 jaar oud. Theraplay® wordt bij Praktijk Memo gegeven voor kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar. Vooral kinderen die te maken hebben (gehad) met trauma, echtscheiding, ziekenhuisopnames, autisme of ADHD kunnen veel baat hebben bij Theraplay®."

 

Hoe verschilt Theraplay® van andere therapieën?

"Veel therapieën richten zich op het verminderen van negatieve gedachten en gevoelens, we noemen dat ook wel eens de ‘rode vlaggetjes’. Theraplay® is echter een zogenaamde 'groene vlaggetjes' therapie," legt Ilse uit. "Dit betekent dat we ons niet richten op het verminderen van het negatieve, maar op het vermeerderen of versterken van positieve ervaringen en interacties tussen ouder en kind. Het doel is om zoveel mogelijk plezier te maken en het contact te verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot een verbetering van het gedrag van het kind. Bij Praktijk Memo werken we bij hechtings- en traumaklachten vaak met een combinatietraject van eerst een vorm van traumabehandeling en daarna een traject Theraplay®. Eerst zoveel mogelijk rode vlaggetjes weghalen, daarna zoveel mogelijk groene vlaggetjes erbij plaatsen."

 

Meer weten over Theraplay®? Neem contact op met Ilse Devillers-Duut van Goor via i.devillers@praktijkmemo.nl