Samenwerkingsverband JOOST van start

Gepubliceerd op 12 mei 2020 om 19:41

JOOST is het nieuwe samenwerkingsverband van vier jeugdzorgaanbieders voor de Oosterschelderegio (per 1 mei 2020). De samenwerking betreft het aanbod in perceel 3a: “behandelprogramma’s en intensieve begeleiding, gericht op ontwikkeling”.

Memo is de gecontracteerde partij in de Oosterschelderegio en treedt op als hoofdaannemer namens SDWGGZWNB en De GezinsManager. De vier organisaties hebben deels een overlappend aanbod, maar vooral complementair. Samen beschikken we over brede kennis en expertise binnen de domeinen GGZ, LVB en J&O en hebben daarmee een passend antwoord op al uw zorgvragen. We leggen soepel verbinding met perceel 1 via Matched Care Zeeland, met perceel 6 via Praktijk Memo en SDW en met het voorliggend veld, zodat we efficiënt kunnen op- en afschalen. In overleg met de cliënt, diens netwerk en de verwijzer bieden wij resultaatgerichte zorg op maat.

Meer weten? Bezoek de website www.joost.care