Slaapstoornissen onder de loep

Slaapproblemen grondig aangepakt op de kinderslaappoli

Hoe goed een kind slaapt heeft grote invloed op z’n welzijn. Heeft het slaapproblemen, dan volgen vaak andere klachten. En andersom geldt ook: heeft het andere – lichamelijke of psychische - klachten, dan kan het vaak de slaap niet vatten. Een complexe wisselwerking dus, met alle gevolgen van dien, ook voor de ouders. Daarom startte Praktijk Memo een aantal jaren geleden de slaappoli.

Op onze slaappoli houdt kinderarts en gespecialiseerd somnoloog Joyce de Geus-Goris spreekuur. Zij voert lichamelijk onderzoek uit, doet slaapmetingen en laat ouders een slaapdagboek bijhouden. Afhankelijk van de eerste bevindingen, volgt er al dan niet vervolgonderzoek in het ziekenhuis. Uiteraard is er ook altijd aandacht voor normale slaaphygiëne: vaste bedtijden, niet te laat eten en geen schermtijd vlak voor het slapen gaan.

 

Samenwerking met behandelteam Jeugd

Wanneer medisch onderzoek niet direct iets uitwijst, betrekt de kinderarts GZ-psycholoog Marijke van den Berg of een van haar collega’s van behandelteam Jeugd bij het traject. Ouders en kind zijn samen vaak al in een negatieve spiraal terechtgekomen die moeilijk te doorbreken valt. Het kind uit gedragsproblemen vanwege het slaapgebrek en de ouders zijn hier extra gevoelig voor geworden, wat ook z’n weerslag heeft op eventuele andere kinderen in het huis. Met pedagogisch advies proberen we bij Praktijk Memo deze patronen te doorbreken.

 

Behandeling op maat

Soms liggen aan de slaapstoornis prikkelverwerkingsproblemen ten grondslag, die verband houden met ADHD, autisme of hooggevoeligheid. Bij jonge kinderen die ’s nachts veel huilen kan er sprake zijn van een geboortetrauma. Bij tieners kan bijvoorbeeld ook depressiviteit meespelen. Zo is er niet één aanwijsbare reden. Afhankelijk van grondig medisch en psychologisch onderzoek naar oorzaken, stemmen we verdere behandeling op de situatie af.

Voor meer informatie over de slaappoli en aanmelden, klik hieronder. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via behandelteamjeugd@praktijkmemo.nl