Gezins Interventie Team

Omgangsbegeleiding bij Praktijk Memo

 

Omgangsbegeleiding is een belangrijke stap in het herstellen van de band tussen ouder en kind. Jessie Celie, systeemtherapeutisch werker in het Gezins Interventie Team van Praktijk Memo, legt uit wat omgangsbegeleiding is en hoe onze aanpak eruitziet.

 

Omgangsbegeleiding wordt ingezet om het contact tussen ouder en kind te bevorderen. Hierbij is het doel om de band tussen ouder en kind te herstellen onder begeleiding, waarbij de veiligheid van het kind altijd voorop staat. "Met omgangsbegeleiding bouwen we het contact tussen de niet-verzorgende ouder en zijn of haar kinderen stap voor stap op," legt Jessie Celie uit. Vanaf 1 juli biedt Praktijk Memo de interventies van het Gezins Interventie Team niet alleen in Zeeland, maar ook in regio West-Brabant-west aan.

Vrijwillig en op verzoek van instanties

De begeleiding kan zowel vrijwillig als op verzoek van instanties zoals jeugdbeschermers of de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvinden. In het vrijwillige kader werken wij met ouders aan afspraken over veiligheid. Zodra deze afspraken gemaakt zijn, kan de begeleide omgang starten. Hierbij worden praktische zaken besproken zoals tijd, locatie en frequentie. "De locatie kan variëren," zegt Jessie. "Bij sommige gezinnen vindt de omgang thuis plaats, terwijl bij anderen een neutrale locatie, zoals een speeltuin, beter is."

Doelgerichte begeleiding

Het kan ook zijn dat er een ondertoezichtstelling is en dat de jeugdbeschermer omgangsbegeleiding aanvraagt. Doelen en afspraken zijn dan vaak al duidelijk geformuleerd. Bijvoorbeeld: de ouder moet grenzen kunnen stellen, leeftijdsadequaat reageren, of er moet onbelast contact zijn tussen ouder en kind. Na elk omgangsmoment geeft de begeleider feedback aan de ouders.

Het traject van omgangsbegeleiding

Een omgangstraject begint met een kennismaking met ouders en kind, om het kind gerust te stellen over wie er aanwezig zal zijn. Het eerste omgangsmoment wordt vooraf besproken met de ouders en na afloop wordt er een rapportage gemaakt die met hen en eventueel met de jeugdbeschermer gedeeld wordt. Deze omgangsmomenten worden geëvalueerd en er wordt gekeken of er uitbreiding mogelijk is, bijvoorbeeld door deels onbegeleid contact.

De rol van de omgangsbegeleider

De rol van een omgangsbegeleider is cruciaal. "Als omgangsbegeleider zorg je voor een fijne sfeer tijdens het omgangsmoment," vertelt Jessie. "Je geeft ouders adviezen en grijpt in waar nodig, altijd met het oog op de veiligheid van het kind." Soms moet een begeleider ook toezicht houden op extra veiligheidsmaatregelen, zoals het afnemen van een drugstest bij ouders.

Maatwerk en flexibiliteit

"Omgangsbegeleiding is altijd maatwerk, afgestemd op de behoeften van het kind," zegt Jessie. "Omgangsmomenten duren meestal maximaal twee uur, maar in sommige gevallen kan dit verlengd worden naar drie of vier uur, afhankelijk van wat nodig is."

Omgangsbegeleiding is een intensief maar waardevol proces dat bijdraagt aan het herstel van belangrijke familierelaties, met de veiligheid en het welzijn van het kind als hoogste prioriteit.

 

Meer weten over omgangsbegeleiding? Neem contact op met ons Gezins Interventie Team via Joan Zegers