Toepassing Krachtgericht Werken door Begeleidingsteam Volwassenen

 

Het Begeleidingsteam Volwassenen van Praktijk Memo werkt al jaren volgens de methode Krachtgericht Werken. Hoe ziet dit er uit in de praktijk? Senior ambulant begeleider Monique Waarts vertelt erover en geeft voorbeelden.

 

Als hulpverlener ben je soms geneigd om vooral oplossingen aan te dragen en veel cliënten verwachten dit ook van een hulpverlener. Maar Krachtgericht Werken gaat over het zélf laten nadenken van de cliënt over wat hem of haar kan helpen. Monique Waarts: “Als het niet goed gaat met de cliënt vraag ik door naar de momenten waarop het wel goed ging. Ik laat de cliënt er zelf achter komen waarom het op die momenten dan beter ging. Welke gedachten of omgevingsfactoren maakten dat je je goed voelde en wat kun je daarvan meenemen in het nu? Zo proberen we cliënten in hun eigen kracht te zetten.”

 

Contactenschema en gebeurtenissenkaart

Om Krachtgericht Werken in de praktijk vorm te geven, gebruikt het team begeleiding verschillende tools. Een voorbeeld hiervan is het contactenschema. Monique: “Als een cliënt aangeeft dat hij of zij zich eenzaam voelt, dan is een contactenschema een goede tool om in te zetten. Hiermee maakt de cliënt het eigen netwerk visueel. Ik stel dan vragen als: wie zie je, hoe vaak, wat doe jij voor de ander, wat doe de ander voor jou? Mensen realiseren zich dan dat ze best veel mensen om zich heen hebben. Zo komen ze vervolgens op ideeën: hee, mijn buurvrouw zie ik vaak aan de wandel gaan, misschien kan ik een keertje meegaan.”

 

Ook een gebeurtenissenkaart is zo’n tool die als bron voor verbeteringen kan dienen. De cliënt schrijft of tekent op een groot vel alle belangrijke gebeurtenissen uit zijn of haar leven. Monique: “Dit kunnen fijne momenten zijn, maar ook verdrietige gebeurtenissen. Het is bedoeld om de cliënt beter te leren kennen, maar ook weer als inspiratiebron om te achterhalen wat iemand doet functioneren en gelukkig maakt. Dit soort tools krijgen we aangereikt vanuit trainingen, maar we bedenken als team zelf ook wat we nog meer kunnen gebruiken.”

 

Je moet het zelf willen

Krachtgericht Werken past niet meteen bij iedere cliënt. In de theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen de klanttypische, klaagtypische en bezoekertypische cliënt. De eerste categorie is gemotiveerd en staat ervoor open om actief eigenaar te zijn van z’n eigen traject: de ideale cliënt voor krachtgericht werken. De klaagtypische cliënt is nog niet toe aan verantwoordelijkheid voelen en nemen voor zijn of haar eigen hulpvraag en verwacht de oplossing van de ander. De bezoekertypische cliënt voelt zichzelf geen onderdeel van een probleem en is vaak door een ander richting de hulpverlening gestuurd. Monique: “Toch proberen we elke cliënt te laten beseffen dat hij of zij verantwoordelijk is. Pas als een cliënt zelf verandering wil, is verandering ook mogelijk.”

 

Wil je meer weten over onze individuele begeleiding? Neem contact op via wmoambulantebegeleiding@praktijkmemo.nl