Samen koken, eten en meer

Sociale vaardigheden versterken in de kookgroep

Recepten kiezen, een planning maken en groenten snijden, terwijl je werkt aan je sociale vaardigheden: Praktijk Memo brengt al tien jaar jongeren samen in kookgroepen. Eens in de twee weken komt elke groep bij elkaar in een gezellige en huiselijke setting. De deelnemers werken in die setting gemiddeld een jaar lang aan hun individuele doelen, zoals het kunnen aangaan en onderhouden van contacten of het vergroten van het zelfvertrouwen.

 

Volgens senior begeleiders Sandra van Zessen en Kübra Acer hebben deelnemers behoefte aan het opdoen van positieve sociale ervaringen in een veilige setting. Het zijn jongeren en jongvolwassenen die worden doorverwezen vanuit de WMO of Jeugdwet, of bijvoorbeeld door een behandelaar van Praktijk Memo. Zij hebben doorgaans te maken met gedrags- of ontwikkelingsproblemen en willen sociale vaardigheden aanleren of versterken. Afhankelijk van de leeftijd, maar ook van de ontwikkelingsfase en hulpvraag, draaien ze mee in een bepaalde groep waar ze werken aan hun individuele leerdoelen.

Doelgerichte activiteiten

Kübra vertelt: “Leuke momenten beleven en succeservaringen opdoen is waar het om draait. We starten gezamenlijk op de bank, waarbij de jongeren de ruimte krijgen om elkaar bij te praten en ervaringen te delen. Behalve het koken en samen eten is er altijd een doelgerichte activiteit, gericht op sociale vaardigheden. Dit kan het bespreken van een thema zijn, sport of spel, een creatieve activiteit of vrije invulling, waarbij er ruimte is voor specifieke interesses van elkaar (zoals Just Dance of het bespelen van een muziekinstrument). Het kan echt vanalles zijn. Het gaat er om dat de jongeren voelen: ik mag er ook zijn, ik doe er toe.”

Door successen te behalen én te vieren binnen de groep, wordt het zelfbeeld van de jongeren versterkt en durven zij ook steeds meer buiten de groep. Ook ontstaan er vriendschappen en worden ze gestimuleerd om samen dingen buiten de kookgroep te doen. Veel jongeren zijn al lange tijd bekend in het zorgdomein, maar zijn over de kookgroep echt enthousiast. Sandra besluit: “Het is heel mooi als we als begeleiders weer eens van een deelnemer terugkrijgen: dit voelt niet als de zoveelste behandelgroep. Dit is anders.”

 

Meer weten over de kookgroepen van Praktijk Memo? Neem contact met ons op via telefoon 0164-243413 of e-mail secretariaat@praktijkmemo.nl