Gezins Interventie Team

Intensieve Pedagogische Thuishulp

 

In de dynamiek van een gezin kunnen uitdagingen soms heel overweldigend lijken. Het Gezins Interventie Team van Praktijk Memo begrijpt dit en biedt een oplossing in de vorm van Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). Faye van Gelderen is systeemtherapeutisch werker bij Praktijk Memo en legt uit wat IPT kan betekenen voor een gezin.

 

IPT richt zich op kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar en het systeem rondom hen, met een focus op verschillende gebieden zoals psychische problemen, gedragsproblemen, scheidingskwesties, hygiëne en financiële problemen.
Faye van Gelderen: “Om deze uitdagingen aan te pakken, bieden we intensieve ambulante begeleiding. Hierbij proberen we samen met de kinderen, hun ouders en het netwerk om eerst de hulpvraag helder te krijgen en dan de aanpak te bepalen.”

 

Gericht op het hele systeem

Het welzijn van het kind in het gezin staat altijd centraal bij IPT. Met gerichte hulpverlening zoals opvoedadviezen en praktische handvatten probeert ons Gezins Interventie Team de eigen kracht van het gezin te versterken. Faye licht toe: "IPT is veel meer dan alleen het aanpakken van individuele problemen. We richten ons op het hele systeem rondom het kind. Door samen te werken met ouders, kindgesprekken die we voeren wanneer de leeftijd dit toelaat en het inzetten van netwerk willen we een omgeving creëren die ondersteunend is voor de ontwikkeling van het kind."

 

Veilig thuis wonen

IPT biedt dus een hele complete interventie voor gezinnen die worstelen met diverse uitdagingen. De frequentie van de inzet wordt altijd in samenspraak met ouders besproken. Het Gezins Interventie Team van Praktijk Memo streeft naar een positieve verandering in het leven van gezinnen. Faye: "Het doel van IPT is zo kort als mogelijk maar zeker voor een periode van zes a negen maanden. We vergroten de vaardigheden en veerkracht van het gezin, zodat kinderen veilig en stabiel thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen.” 

 

Meer weten over IPT of het Gezins Interventie Team van Praktijk Memo? Neem contact op met teamleider Joan Zegers via j.zegers@praktijkmemo.nl