Nieuw in ons aanbod

Groepsgewijs aan de slag met X-change

Praktijk Memo start op 30 januari 2024 met een nieuwe vorm van groepstherapie, ontwikkeld voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. De therapie heeft een holistische benadering en werkt volgens de methode Heel-de-Tijd. Deze methode bestaat uit vijf modules en biedt een andere kijk op persoonlijke groei en zelfontwikkeling.

Het groepstraject X-change, dat een halfjaar duurt, is bedoeld voor jongeren met uiteenlopende uitdagingen, zoals zelfbeeldproblemen, angst, depressie en ADHD. Het is geschikt voor jongeren die de verbinding met zichzelf of hun omgeving zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld scheiding, verlies, trauma of pesten. Ouders worden in beperkte mate betrokken bij de therapie, in de vorm van psycho-educatie en updates. In de Heel-de-Tijd-methode wordt bewust gekozen voor een groepstraject. Je ervaart dat je niet de enige bent, vindt veel herkenning bij anderen en leert van elkaar. De groepstherapie biedt een krachtige combinatie van onder meer CGT, ervaringsgerichte oefeningen en opstellingen.

 

Van binnen naar buiten

Elk van de vijf modules van de methode belicht een specifiek aspect van het proces. De eerste paar modules zijn gericht op het individu. Het gaat dan vooral over het doorbreken van patronen. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen en begrijpen van afweermechanismen, triggers en onvervulde behoeften. Het doel is om deelnemers inzicht te geven in hun eigen psychische processen. Vervolgens verschuift de focus naar het emotioneel herkennen en expressie geven, bijvoorbeeld door middel van creatieve uitingen zoals tekeningen of muziek. Ook leren deelnemers hoe ze beter naar hun eigen lichaam kunnen luisteren.

De laatste paar modules zijn meer naar buiten toe gericht en gaan over het individu in relatie tot zijn of haar omgeving. Er wordt gekeken naar hoe deelnemers functioneren in hun sociale systeem, hoe ze het geleerde in zichzelf en in hun leven kunnen integreren en hoe ze zichzelf kunnen accepteren. Bovendien wordt benadrukt dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel, waarbij dankbaarheid en verbinding centraal staan.

 

Duurzame verandering

Deze nieuwe benadering is een verfrissende en effectieve aanpak voor de uitdagingen van de deelnemers. Zij leren hoe ze – ook in de toekomst -  met veranderingen en vraagstukken in het leven kunnen omgaan. Het doel is om over langere termijn impact te creëren en deelnemers te voorzien van praktische tools voor hun verdere ontwikkeling.

De methode is ontwikkeld door Roselie Bekker van ons Behandelteam Jeugd. Voor meer informatie en aanmeldingen voor X-change, kun je haar bereiken via mailadres r.bekker@praktijkmemo.nl of via het algemene telefoonnummer van Praktijk Memo (0614-243413).