Dagbehandeling bij Praktijk Memo

Wanneer je als jongere complexe psychische problemen hebt, kunnen je dagelijkse leven en je omgeving hierdoor flink worden beïnvloed. Mogelijk is naar school gaan lastig en zijn er thuis problemen. In dat geval kan de intensieve dagbehandeling van Praktijk Memo je weer op weg helpen.

De intensieve dagbehandeling is een programma op maat van een half jaar, waarin alle disciplines die Memo in huis heeft met elkaar samenwerken. Een dagbehandelingstraject bestaat doorgaans uit een combinatie van dagbesteding en een of meerdere behandelvormen. Hierbij worden altijd het gezin en de school betrokken.

Voor wie is de dagbehandeling?

De dagbehandeling is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met psychische problemen die dusdanig ernstig zijn dat zij niet in staat zijn hun normale dagelijkse leven te leiden. Het is bijvoorbeeld moeilijk om naar school te gaan en om sociale contacten te onderhouden.

Hoe lang duurt een dagbehandelingstraject?

Als de problematiek voldoende in kaart is gebracht, kunnen de jongere en het gezin meteen starten in het intensieve dagbehandelingstraject van 6 maanden. Wanneer de problemen nog niet genoeg helder zijn, wordt er eerst gestart met psychodiagnostisch onderzoek. Dit kan tot 8 weken duren. Daarna kan het dagbehandelingstraject van 6 maanden worden ingezet.

Wat gaan we doen?

De intensieve dagbehandeling vindt hoofdzakelijk plaats op de vestigingen van Praktijk Memo. Meestal bestaat het traject uit een combinatie van twee onderdelen:

 

  1. Dagbesteding

Op onze dagbestedingslocatie aan de Oude Moerstraatsebaan in Bergen op Zoom volgen jongeren maatwerktrajecten die leiden naar een hogere zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Er zijn tal van creatieve en sportieve activiteiten, er wordt samen gekookt en we bieden opleidingsprogramma’s in samenwerking met het speciaal onderwijs. Door middel van individuele begeleiding werken we toe naar een terugkeer naar school.

 

  1. Behandeling

Het behandeltraject wordt op maat gemaakt, zodat deze aansluit bij de behoeften. Het traject kan bestaan uit een of meerdere behandelvormen zoals EMDR, MDFT of cognitieve gedragstherapie. Ook gesprekken met gezinsleden en school maken deel uit van het traject. Bij Praktijk Memo hebben we verschillende disciplines onder een dak, zoals (GZ-)psychologen, orthopedagogen, een kinderarts, MDFT-therapeuten en systeemwerkers. Tijdens het traject werken zij nauw met elkaar samen.

 

Informatie en aanmelding dagbehandeling

Heeft u vragen over de dagbehandeling of wilt u uw kind aanmelden bij Praktijk Memo? Belt u dan naar ons centrale telefoonnummer 0164-243413 of stuur een e-mail naar secretariaat@praktijkmemo.nl. Wij brengen u dan in contact met ons team Dagbehandeling.