Psychologisch Onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Praktijk Memo in Bergen op Zoom voert zowel bij jeugd als volwassenen psychodiagnostisch onderzoek uit. We maken daarbij gebruik van diverse onderzoeksmiddelen zoals tests, vragenlijsten, observaties, diagnostische gesprekken en interviews. Bij het onderzoek is naast een basispsycholoog altijd een regiebehandelaar betrokken. Na het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats, waarin we naast de uitslag ook adviezen over behandeling of begeleiding geven.

Het onderzoek kan zich richten op een grote diversiteit aan onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen omvatten bijvoorbeeld de volgende gebieden:

Intelligentie
ADHD
Autisme
Overprikkeling/emotieregulatie
ODD
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Angsten
Depressie
Persoonlijkheidsontwikkeling
Hechting
Zelfvertrouwen en zelfbeeld

Voor psychodiagnostisch onderzoek heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of de GGD.

Psychiatrisch onderzoek

Bij (een vermoeden van) ernstige of langdurige psychische klachten wordt u gezien door de psychiater. Die onderzoekt wat er met u aan de hand is. Bijvoorbeeld door vragen te stellen en naar uw gedrag te kijken. Op basis van dit onderzoek stelt de psychiater de diagnose. Daarna kan de behandeling beginnen.

Kindergeneeskundig onderzoek

Bij Praktijk Memo worden kinderen behandeld met een breed scala aan problemen die traditioneel onder het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vallen. Soms kunnen lichamelijke klachten onderdeel uitmaken van deze problemen of kunnen zij aanleiding zijn voor de problemen.

De kinderarts van Praktijk Memo voert kindergeneeskundig onderzoek uit bij kinderen en jongeren als er klachten zijn of ontstaan die mogelijk (gedeeltelijk) lichamelijk van aard zijn, zoals:

  • chronische hoofdpijn
  • buikpijn
  • extreme moeheid
  • slaapproblemen
  • problemen met de ontlasting en/of bedplassen
  • gewichtsproblemen

De kinderarts richt zich op het grensvlak waar lichamelijke, geestelijke en sociaal-emotionele zorg bij elkaar komen en maakt deel uit van het multidisciplinaire behandelteam.