Trauma- en hechtingstherapie

Ieder kind heeft de liefde en betrokkenheid van een vertrouwde verzorger nodig. Als ouder wens je dat je kind zich prettig voelt en graag bij je is. Alle ouders streven er naar een goede ouder en opvoeder te zijn. Alle kinderen verlangen naar een veilige en warme band met hun ouders. Deze band ontstaat niet vanzelf. Een goede relatie tussen ouder en kind groeit met vallen en opstaan.

Soms ontwikkelen kinderen zich niet zoals verwacht. Soms lukt het ouders en kind niet zo goed om elkaar te bereiken in het contact. En soms brengt het leven heftige ervaringen met zich mee. Dit soort ervaringen kunnen een belastende impact hebben op de relatie tussen jou en je kind maar ook op de manier waarop je kind zich ontwikkelt. Dit kan in elke ontwikkelingsfase op een andere manier tot uiting komen zoals: vastklampend en angstig gedrag, onzekerheid en negatief zelfbeeld, terugval in ontwikkeling, brutaal of agressief gedrag maar ook moeite met concentreren en terughoudendheid voor nieuwe leerervaringen en speelse interacties.

Wanneer je je als ouder hierover zorgen maakt, kan het zinvol zijn deze zorgen te delen met een hulpverlener. Maar ook als kind of jongere kan je zelf ook een vraag hebben omdat je dingen hebt meegemaakt die moeilijk of beangstigend zijn geweest. Of omdat je het contact met je ouders of met leeftijdsgenoten anders zou willen.

Bij Praktijk Memo kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met verschillende vragen zoals:  “Ontwikkelt mijn kind zich anders dan andere kinderen? Hoe kan ik het gedrag van mijn kind beter begrijpen? Wat heeft mijn kind van mij nodig? Hoe kan ik mijn kind beter bereiken? Waarom kan ik me soms zo bang en onzeker voelen? Hoe maak ik  vrienden die er echt voor me zijn? Hoe kan ik andere mensen weer leren vertrouwen als ik iets naars mee heb gemaakt” Het is soms lastig om in woorden uit te leggen wat je precies zorgen baart of welke gedragingen van je kind je als moeilijk ervaart. Een onderzoek waarbij er uitgebreid naar gekeken wordt naar kinderen/jongeren individueel maar ook in interactie met jullie als meest vertrouwde verzorgers kan helpen bij het verduidelijken van je vragen en bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. 

Praktijk Memo biedt een gespecialiseerd aanbod voor diagnostiek en behandeling van trauma – en/of hechtingsgerelateerde problematiek waarbij de landelijke richtlijnen van het Nationaal Jeugdinstituut gevolgd worden. Naast de effectief bewezen individueel gerichte therapievormen (EMDR, CGT, Write Junior) wordt bij Praktijk Memo ook gewerkt met verschillende vormen van behandeling met kind en verzorger(s) samen die veelbelovende resultaten laten zien. Te denken valt aan OKI-B, Sherborne Samenspel, Zachtjes balen met Toontje. Er is daarbij oog voor het complex samenspel van factoren bij/ tussen verzorger en kind. Om de effectiviteit van dit aanbod zo goed mogelijk te borgen, worden verzorgers maar ook andere belangrijke vertrouwenspersonen uit het dagelijks leven van het kind betrokken zoals school en eventuele andere hulpverleners. Uiteraard is er ook aandacht voor broertjes en zusjes die deel uitmaken van de leefwereld van een kind. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat het kind zich weer meer optimaal zal kunnen ontwikkelen, de band tussen kind en verzorger fijner en sterker kan worden en het kind beter kan profiteren van wat het dagelijks leven aan groei- en ontwikkelingskansen te bieden heeft. Wanneer er sprake was van heftige ervaringen, dat deze beter verwerkt kunnen worden en men beter om kan leren gaan met de gevolgen hiervan.