Therapie met inzet van paarden bij Memo in Bergen op Zoom

De therapie met paarden wordt gegeven in een veilige en ontspannende omgeving. Dit kan het kinderen die lastig praten over hun gevoel, gemakkelijker maken om open te zijn over gevoelens en gedachten. Kinderen die de neiging hebben om juist te veel te rationaliseren, kunnen in het werken met de paarden juist meer gaan ervaren en beleven. De natuurlijke omgeving van het paard vergroot over het algemeen positieve gevoelens (en kan stress reduceren.)

Tijdens de therapie is er sprake van ervaringsgericht leren waarbij cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt als basis. Tijdens de sessies met de paarden is er veel aandacht voor de gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, houding en het gedrag van het kind (tot 18 jaar). Het kind voert oefeningen uit met het paard, waarbij hij/zij naast het paard loopt. Samen met het kind worden de oefeningen met het paard geëvalueerd; wat waren de gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, houding en het gedrag van het kind en hoe reageerde het paard hierop. Het paard geeft hierbij continue feedback op het gedrag van het kind waardoor het kind meer inzicht krijgt in hoe de gedachten, gevoelens en de gedragspatronen van invloed zijn op zijn/ haar omgeving. Hierdoor wordt het zelfbewustzijn van het kind vergroot. 

Naast het bewustzijn van de gedachten wordt door de vragen naar de ervaringen en sensaties in het lichaam ook een beroep gedaan op het lichaamsbewustzijn van het kind. Tevens komen er tijdens de therapie elementen van de Mindfulness based cognitive therapy naar voren. Het in het hier en nu zijn is essentieel in het werken met de paarden.