Praktijk Memo heeft een groepsaanbod Mindfulness jeugd. 
Er worden 2 groepen aangeboden; kinderen tot 12 jaar en kinderen vanaf 12 jaar.
Het aanbod bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarbij elke bijeenkomst een eigen thema heeft.

Mindfulness betekent leven met aandacht, waarbij je je volledig bewust bent van het hier en nu. Je kunt dit ook opvatten als “opmerkzaamheid”. De training is dan ook gericht op het trainen van het eigen bewustzijn.

Met mindfulness leer je de eigen gevoelens en gedachten te observeren, waardoor je meer afstand creëert van die gedachten en er minder door wordt meegesleept. Dit schept innerlijke rust en hierdoor ontstaat meer ruimte voor het zien van mogelijkheden en het maken van weloverwogen keuzes. Door beter te kunnen voelen wat je voelt, kun je ook beter voor jezelf zorgen.

Door opmerkzaam te zijn leren kinderen hoe ze hun gedachten sturen, in plaats van dat ze zichzelf laten sturen door hun gedachten. Hierdoor komt er ook meer ruimte in hun hoofd voor rust en positiviteit. Een opgewekt en licht gevoel wordt daarom veelal beschreven als één van de positieve effecten van mindfulness.