Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die worden ingezet als ondersteuning bij de behandeling van psychische problemen. Medicatie kan de klachten wegnemen. Ook kunnen medicijnen de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Daarom worden ze vaak in combinatie met een therapie aangeboden.

In diverse organen in ons lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Een juiste medicatie kan storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen.