eHealth

E-health ook wel internettherapie of internetbehandeling genoemd, is een behandelingsmethode voor psychologische problemen waarbij het contact tussen de therapeut en cliënt verloopt via een website, e-mail of chatprogramma. Schrijfopdrachten maken vaak deel uit van de behandelmethode. Bij Memo bieden we E-health altijd "blended" aan, wat wil zeggen dat het ondersteunend is aan de behandelgesprekken tussen u en uw behandelaar. Wij maken gebruik van de modules van Minddistrict.


Binnen de E-health modules is er ook de mogelijkheid dat een naaste of iemand uit uw netwerk betrokken wordt. Vraag bij uw behandelaar na wat de mogelijkheden zijn.

Informatie over het zorgproces:

  • Geeft duidelijk aan voor verwijzers en cliënt wie voor welke klachten verwezen kan worden.
  • Hoe een behandeling is opgebouwd.
  • Welke behandelinterventies worden aangeboden.
  • Hoe E-health binnen de behandeling wordt toegepast.
  • Dat én hoe naasten worden betrokken.