cognitieve gedragstherapie

CGt  is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer. Meer informatie vindt u op www.vgct.nl.

 

Praktijk Memo biedt een behandeling voor cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling kan voor zowel jeugd als volwassenen én hun naaste omgeving. Zij kunnen in Bergen op Zoom, Steenbergen of Tholen terecht met psychische klachten en problemen die invloed hebben op het dagelijkse leven. Bij Praktijk Memo kijken we naar de sociale context waarin de problemen zijn ontstaan en zo bieden we de juiste behandeling. 

 

Heeft u snel een vraag? Neem direct contact met ons op!

Telefoonnummer: 0164 24 34 13

E-mailadres: secretariaat@praktijkmemo.nl

Van aanmelding tot afronding

Aanmeldfase cognitieve gedragstherapie

Aanmelden voor cognitieve gedragstherapie kan zowel telefonisch als via het aanmeldformulier. Tijdens het eerste contact zullen er een aantal gegevens worden gevraagd en de volgende formulieren worden opgestuurd:

 

1. inschrijfformulier

2. toestemmingsverklaring voor het opvragen/uitwisselen van informatie

3. overzicht van tarieven en vergoedingen

 

Deze ingevulde formulieren ontvangen wij graag binnen 10 werkdagen terug, samen met een geldige verwijzing. Zodra deze formulieren en documenten binnen zijn, wordt de intake voor de cognitieve gedragstherapie ingepland.

Intakefase cognitieve gedragstherapie

vóór de intake ontvangt u digitale vragenlijsten. Deze zijn er voor bedoeld om uw hulpvraag goed in beeld te brengen en verder op in de behandeling van cognitieve gedragstherapie te meten of de klachten zijn verminderd. De intake is ook een kennismaking tussen uw behandelaar en uzelf. Samen bekijken jullie of cognitieve gedragstherapie de juiste behandeling. is, voldoet aan uw verwachtingen en uw hulpvraag. U staat hier in centraal.

 

Behandelfase cognitieve gedragstherapie

In de behandelfase stellen we samen behandeldoelen op. Een gekwalificeerde behandelaar vertaalt deze doelen weer om in een behandelplan voor cognitieve gedragstherapie. Gemiddeld duurt de start van de behandeling voor volwassenen 2 weken, en voor de jeugd 4 weken.

 

In het behandelplan staan uw klachten, persoonlijke doelen en de vorm van behandeling. Verder wordt er duidelijk beschreven wat u moet doen bij verergering van uw klachten.

 

Afrondingsfase cognitieve gedragstherapie

Als uw doelen behaald zijn, ronden we de behandeling af. Veranderen gaat vaak met vallen en opstaan. Dit gaat u tegenkomen gedurende de behandeling zelf en na afronding ervan. Daarom brengen we samen met u in kaart wat u het meest geholpen heeft. Daar maken we afspraken over en we geven u tips hiervoor. Zodoende kunt u de resultaten vasthouden, ook als u weer echt op uzelf staat.

Ook bij het afronden van uw behandeling krijgt u vragenlijsten toegestuurd om samen met u te kijken naar de resultaten van de behandeling. We koppelen de resultaten aan uw huisarts terug als u daar toestemming voor geeft. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw doelen niet behaald worden of dat u van mening verandert. Dan wordt zorgvuldig met u besproken hoe u alsnog de doelen kunt behalen: binnen een vervolgbehandeling bij Memo of bij een ketenpartner.