Laag- en hoogcomplexe jeugdhulp

De meeste specialistische zorg die in het kader van Jeugdhulp wordt geleverd, valt als enkelvoudige zorg te typeren en wordt als laagcomplexe jeugdhulp aangeduid. De betreffende jeugdigen kunnen veelal worden geholpen door één zorgaanbieder, eventueel aangevuld met ondersteuning vanuit een jeugdprofessional.

 

Er is echter een kleine groep jeugdigen met een zware, multidisciplinaire zorgvraag, waarvan de benodigde hulp vooraf lastig in te schatten is. Hun zorgvraag richt zich op meerdere domeinen (opvoedings- of gezinsproblematiek, gedragsproblematiek, psychische problemen, verslavingen, verstandelijke beperking). Vaak hebben deze jeugdigen al een geschiedenis binnen de Jeugdzorg. Veel van hen hebben een onvoldoende stabiel netwerk. We spreken dan over hoogcomplexe jeugdzorg

 

Memo neemt voor wat betreft de hoogcomplexe jeugdzorg in West-Brabant-west deel aan de zorgcombinatie Crossroads. Deze zorgcombinatie bestaat naast Praktijk Memo uit de Viersprong, GGZ Breburg, Idris Amarant, Sterk Huis en SJSJ Almata. In Zeeland maakt Memo deel uit van de zorgcombinatie Matched Care Zeeland.  U kunt daar via de provinciale toegang naar verwezen worden. Hierin werken we samen met de Zeeuwse Gronden, de Viersprong, Koraal, Sterk Huijs en Timon.

Daarnaast werken we sinds 1 mei 2020 nauw samen met SDW, GGZWNB en de GezinsManager in het samenwerkingsverband JOOST (Jeugdzorg Oosterschelderegio). Memo treedt hierin op als hoofdaannemer.  JOOST biedt laag-, midden- en hoogcomplexe jeugdhulp. Samen beschikken we over brede kennis en expertise binnen de domeinen GGZ, LVB en J&O. Hierdoor heeft het samenwerkingsverband een passend antwoord op al uw zorgvragen.