MDFT bij Praktijk Memo

Soms kom je als jongere thuis in een situatie terecht waarin je elkaar niet meer ziet, hoort en begrijpt. Wanneer er problemen ontstaan op verschillende gebieden in je leven, kan het zijn dat je samen vast komt te zitten en niet meer weet hoe je met
elkaar om moet gaan. Dan kan MDFT misschien helpen.

MDFT is een intensieve behandeling voor jongeren en hun gezinnen. Het is een bewezen effectief behandelprogramma waarbij één betrokken therapeut de samenwerking zoekt tussen de verschillende gezinsleden, en als dat nodig is ook met je werk of school.

Voor wie is MDFT?

MDFT is er voor jongeren van 10 tot 18 jaar en hun gezinnen, bij wie meervoudig probleemgedrag voorkomt. Hiermee bedoelen we een combinatie van bijvoorbeeld veel ruzies thuis, agressie, schoolverzuim en misschien wel verslavingsproblemen.

Hoe lang duurt een MDFT- behandeling?

Een MDFT-behandeling is intensief. Gemiddeld komt een therapeut 2 tot 3 keer per week langs, waarbij gesprekken met de jongere, de ouders, het gezin gezamenlijk en/of school plaatsvinden. De behandeling duurt 4 tot 6 maanden. Als het nodig is, kan dit verlengd worden tot maximaal 9 maanden

Wat gaan we doen in het MDFT-traject?

Een MDFT-behandeling kent 3 fasen:

1. In de eerste fase gaat het vooral om het kennismaken met de therapeut. De therapeut leert de verschillende gezinsleden kennen en zal aan de hand hiervan niet-helpende gezinspatronen herkennen.

2. In de tweede fase wordt gewerkt aan het doorbreken van de niet-helpende gezinspatronen. Dit gebeurt middels individuele gesprekken (van gezinsleden afzonderlijk) en gezinssessies. In deze fase leren gezinsleden op een andere manier weer verbinding aan te gaan met elkaar.

3. In de laatste fase zijn er steeds minder gesprekken en krijgen de gezinsleden meer de kans om te oefenen met wat ze hebben geleerd. Na een eindgesprek wordt de behandeling afgerond of, indien nodig, verlengd.

Informatie en aanmelding MDFT

Heeft u vragen over MDFT bij Memo? Belt u dan naar ons centrale telefoonnummer 0164-243413 of stuur een e-mail naar secretariaat@praktijkmemo.nl. Wij brengen u dan in contact met onze MDFT-specialist.

Wat is MDFT?

MDFT staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie en werkt vanuit verschillende kerngebieden, ook wel domeinen genoemd. Dit wil zeggen dat de therapeut naast gesprekken met jongeren, ouders en het gezin, ook gesprekken kan voeren met school, werk of dagbesteding. MDFT wordt ingezet bij meervoudig probleemgedrag bij jongeren.

 

MDFT gaat ervan uit dat problemen in het gezin vaak voortkomen uit verschillende factoren, en dat het belangrijk is om deze factoren te begrijpen en aan te pakken om effectief te kunnen zijn. Deze factoren kunnen onder meer sociale, emotionele en ontwikkelingsproblemen omvatten.

MDFT wordt gegeven door getrainde professionals die gespecialiseerd zijn in deze vorm van therapie. Tijdens de therapie wordt er veel aandacht besteed aan de communicatie tussen de gezinsleden en hoe deze communicatie kan worden verbeterd. Er wordt ook gekeken naar de individuele emoties en gedragingen van de gezinsleden en hoe deze kunnen worden aangepakt om het gezin als geheel te helpen.

MDFT kan worden gebruikt bij verschillende problemen in het gezin, zoals gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten, drugs- en alcoholverslaving, problemen met schoolprestaties en problemen binnen relaties tussen gezinsleden. Het doel van de therapie is om gezinsleden te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen binnen het gezin en om hen te helpen beter met elkaar te communiceren en te begrijpen.

MDFT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft aangetoond effectief te zijn bij het helpen van gezinnen om positieve veranderingen in hun leven te maken. De therapie is vaak intensief en kan enkele maanden duren, maar kan leiden tot langdurige verbeteringen in het functioneren van het gezin.