Aanmelden Beschermd Thuis Memo 

Aanmelden voor Beschermd Thuis Memo is mogelijk wanneer u een indicatie heeft verkregen vanuit uw gemeente. Voor minderjarigen wordt deze afgegeven door afdeling Jeugd en voor volwassenen verloopt dit via de WMO. Op de website van uw gemeente staat een aanvraagformulier. Eventueel kan Memo u ondersteunen bij het invullen hiervan.

Voor Beschermd Thuis Memo vanuit de WMO wordt een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd.

Wanneer u de indicatie heeft, kunt u de aanmelding voor Beschermd Thuis Memo starten.