Aanmelden Arbeidstraining, dagbesteding of onderwijsbegeleiding (A,D&O) 18+

De begeleiding in de arbeidstraining en dagbesteding voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op de website van uw gemeente vindt u een Wmo aanmeldformulier. Praktijk Memo kan u ondersteunen bij het invullen (tel: 0164-243413). Vervolgens wordt u uitgenodigd op gesprek bij de gemeente en wordt gekeken op welke resultaatgebieden u ondersteuning nodig heeft. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een gespreksverslag opgesteld. Deze zal door Praktijk Memo worden omgezet naar een begeleidingsplan met daarin de te behalen doelen. Als u nog ingeschreven staat op een school kunnen wij in samenwerking met de school een maatwerkoplossing aanbieden. Voor individuele begeleiding van volwassenen vanuit de Wmo wordt een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. 

Aanmeldformulier Arbeidstraining, dagbesteding & onderwijsbegeleiding (A,D&O) 18+