UWV-trajecten

Praktijk MEMO biedt de gefaseerde arbeidstraining aan voor deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doordat zij een beperking hebben op het vlak van psychiatrisch welbevinden of een licht verstandelijke beperking hebben.

 

Dat doen we aan de hand van het samen opstellen van doelen (ook in overleg met uw uitkerende instantie), deze doelen te evalueren en bij te stellen en vooraf de duur te bepalen.

 

Alles is erop gericht om het arbeidsritme te herstellen en vaardigheden terug te krijgen of aan te leren.

 

Er is ruimte voor het individu, samen wordt gekeken wat nodig is. Een sollicitatietraining, inzicht krijgen in mogelijkheden en onmogelijkheden, kwaliteiten en competenties in kaart brengen. Hoe om te gaan met arbeidsconflicten en deze te herstellen kunnen daar onderdeel van zijn. Op het vlak van arbeidsbemiddeling en begeleiding, zowel op eerste en tweede spoor, is mogelijk, waarbij er onder andere gebruik gemaakt kan worden van een praktijk assessment.

 

Begeleiding voor de klant op scholingsgebied hoort hier natuurlijk ook bij, waarbij we samen met de klant gaan zoeken naar een geschikte opleiding die passend is. Training en begeleiding is niet alleen voor de klant maar ook voor werkgevers die een bepaalde begeleidingsvraag hebben voor medewerkers of organisatie. Praktijk Memo bemiddeld tussen klant en werkgever zowel binnen een betaalde setting, vanuit een proefplaatsing of vanuit een werkervaringsplaats. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen vanuit de klant, en rekening gehouden met het werkplan vanuit het UWV of plan van aanpak vanuit desbetreffende gemeenten.

 

Praktijk Memo staat voor transparantie en kwaliteit, waarbij we het van belang vinden dat zowel de klant, werkgever, als het UWV op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van de klant. Hierbij  vinden we communicatie erg van belang en houden we goed contact met desbetreffende partijen. Vanuit onder andere Jobcoaching krijgt zowel de klant als werkgever ondersteuning waarbij we gebruik maken van eigenkracht (empowerment) place en train. Praktische handvatten bieden, meewerken op de werkplek, waarbij werkzoekenden hun eigen kracht leren herkennen, ervaren zodat ze deze in kunnen zetten. De jobcoach signaleert continue en stemt af met collega’s, werkgevers en betrokken professionals. In het traject wordt het profiel van de klant in kaart gebracht. We maken gebruik van de supported employment-methodiek. Er worden vanuit de jobcoach verschillende technieken ingezet om mogelijkheden te creëren zodat u werkervaring kan gaan opdoen binnen een bepaalde organisatie of bedrijf. 

 

U wordt aangesproken op uw eigen kracht en mogelijkheden vanuit de begeleidingsmethodiek oplossing en krachtgericht werken. Ook hier weer in de fasering van eerst samen en later naar meer zelfstandig. Daarnaast wordt waar mogelijk uw netwerk betrokken om samen te werken. Denk daarbij aan de gedachte dat u vijf "handdrukken" verwijderd bent van die baan. Een huisbezoek kan onderdeel van onze aanpak zou zijn. Uiteraard ook weer in overleg met u. Kortom… Alles onder één dak. Vraag gerust om meer informatie over de mogelijkheden en de faseringen die we gebruiken. Een vrijblijvend oriënterend gesprek is altijd mogelijk

 

We kunnen u niet van dienst zijn als er spraken is van een ernstige vorm van verslaving of verwardheid en of u een gevaar vormt voor uzelf of uw directe omgeving.

 

U kunt gebruikmaken van verschillende voorzieningen:

  • UWV:

Modulair traject, Werkfit traject, Naar Werk traject

https://www.uwv.nl/zakelijk/leveranciers/re-integratiedienstverlening/ik-wil-dienstverlening-voor-re-integratie-aanbieden/detail/inkoopkader-re-integratiediensten

 

UWV:

Jobcoaching

https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/jobcoach/de-interne-jobcoach

  • Vanuit de Gemeente: WMO individuele begeleiding en/of dagbesteding.
  • Werkgeversservice punt jobcoaching ISD jobcoaching

https://www.samenvoordeklant.nl/jobcoaching

  • Particulier coaching en of begeleiding
  • Werkgever: begeleiding 1e en 2e spoor