Dagbesteding bergen op zoom

De dagbesteding van Praktijk Memo in Bergen op Zoom is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer (kunnen) ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Als u in de dagbesteding bent en als dat geïndiceerd en passend is, kunt u in aanmerking komen voor arbeidstraining.

Respijtzorg dagbesteding

De dagbesteding van Praktijk Memo in Bergen op Zoom is nog gewoon geopend. In deze Corona crisis is veel dagbesteding voor cliënten gesloten. Tijdens deze periode bieden wij dan ook ruimte op onze dagbesteding aan voor cliënten, die hierom verlegen zitten en waarbij de nood hoog is. Wij merken dat de cliënten, die (nog) komen blij zijn met de mogelijkheid. In deze ontregelende tijd biedt het houvast. Met de andere cliënten (of hun ouders) houden we telefonisch (één tot twee keer per week) belcontact.  Wij hechten als Praktijk Memo aan zorgcontinuïteit en proberen dat op deze manier te waarborgen.

In de uitvoering hanteren we strikt de adviezen van het RIVM, namelijk in je elleboog niezen of hoesten, handen wassen en anderhalve meter afstand houden. Daarbij gaan we met cliënten regelmatig naar buiten.